Home

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői zanza

- A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői

Nagy egyházszakadás - Wikipédi

A kereszténység kialakulása - Az új vallás kialakulása annak köszönhető, hogy az emberek életében változások következtek be. Kr.e. 4-3. a Földközi tenger térségében kisárutermelők tömegesen mentek tönkre és nagyüzemek jöttek létre A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 2.2. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb szerzetesrendek.

A nyugati és keleti kereszténység by Olívia Kovác

A kereszténység története - Wikipédi

Közép szint: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar A nyugati és a keleti kereszténység. Középszint. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század (a pápaság a reformok élén, clunyi reformok, az egyházszakadás, a pápaság és császárság küzdelmei, a keresztes hadjárat meghirdetése, az eretnek mozgalmak és a kolduló rendek, ferencesek, domonkosok. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 9. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) -együttműködés és konfliktusok 10. A középkori város és a céhes ipar. 11. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 12. A román és gótikus építészet, a reneszánsz kultúra. 13. A magyar nép eredete. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) együttműködés és konfliktusok (invesztitúra és a keresztes hadjáratok

A kereszténység először Szíria, Kisázsia és Egyiptom területén terjedt el. A 2. század végén a birodalom minden nagyobb városában volt keresztény közösség. A.. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői: 25: A keresztény-zsidó együttélés a középkorban: 26: Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában (2.3.) 27: A középkori városok kialakulása: 27: A városok jogai az érett középkorban: 28: A céhek kialakulása és működése: 29: Az iszlám vallás és az Oszmán. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám.

Kereszténység - Wikipédi

 1. K: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. E: A Frank Birodalom történetének főbb állomásai 2.2. A középkori egyház K: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó)- együttműködés és konfliktusok E. A legfontosabb.
 2. 2.2 A nyugati és a keleti kereszténység 31 Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben 31 A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői 46 2.8. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 47 Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai, források alapján 47.
 3. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A kereszténység államvallássá válása. A középkor. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai; A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl.
 4. a A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok a A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek) A nyugati kereszténység

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A legfontosabb szerzetesrendek. A középkor kultúrája. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. Művelődés és írásbeliség a középkorban. 10. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 11 Középszint: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. Emelt szint: A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek). (Segédanyag a feelkészüléshez: Érettségi 2017) 2.3. Az érett középkor Nyugat- és. 2.2 A nyugati és a keleti kereszténység 31 Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben 31 A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői 46 2.8. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 47 Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai, források alapján 47. A keleti (ortodox) egyházak fogalmába beletartozik minden olyan egyház, amely az egykori Bizánci (Keletrómai) Birodalomban, vagy az innen kiinduló hittérítés folytán keletkezett és ebből következően különbözik az egykori Nyugatrómai Birodalomban lévő nyugati, más néven katolikus vagy latin egyháztól 6. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 7. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 8. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 9. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 10. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 11. A középkori város és a céhes ipar. 12

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági

 1. A kereszténység kialakulása és Jézus élete a történettudománynak is fontos, eseményekkel teli és következményekben gazdag fejezete. A Biblia forrásként értelmezhető, a korabeli dokumentumok mára egész korszakok értelmezését és feltárást segítik
 2. Fő célja a mediterráneum egyesítése, tehát a főbb célok Jugoszlávia és Görögország. Mussolini a Duna medencei fennhatóságról álmodozott, de lemondott róla, mikor 1935. október 3-án az olasz hadsereg megtámadta Etiópiát (Abesszínát) etióp kaland , és ezzel Németország segítségére szorult (az etióp.
 3. A kereszténység főbb tanításai 26 1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 27 2.2 A nyugati és a keleti kereszténység 31 Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben 31 A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői 46 2.8. M Oszmán Birodalom terjeszkedése 47.
 4. (gör.=igazhitű) A keleti kereszténység legnagyobb felekezete. 1054-ben a konstantinápolyi pátriárka vezetésével szakadt el a katolikus egyháztól. Főbb elválasztó tényezők, hogy az ortodox egyház nem ismeri el a pápa elsőbbségét, és szertartásuk is eltér
 5. KERESZTÉNYSÉG - ISZLÁM I. A kereszténység és az iszlám kialakulása II. A keresztény és az iszlám vallás főbb tanításai III. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. IV. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
 6. A kora középkor egyik nagy fontosságú folyamata a kereszténység elterjedése Európa nagy részén. Ugyanakkor korán jelentkeztek a különbségek a nyugati és a keleti kereszténység között. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
 7. A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek). Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése és főbb

Video:

Rendszerváltás a Szovjetunióban és Közép-Európában zanza

Mindennapi élet a középkorban /Harmat Árpád Péter/ A középkor meghatározása: Középkor alatt az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában az ó és új jelzőkkel ellátott korszakok közt helyet foglaló évezredet értjük, pontosabban az ókor lezárulását jelentő meghatározó eseménytől, a Nyugat-Római Birodalom felbomlásától (476) az. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar

6. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 7. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 8. Az uradalom és a mezőgazdasági technika 9. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 10. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok 11. A középkori város és a céhes ipar 12 A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 39. Az uradalom és a mezőgazdasági technika 40. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 41. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok 42. A középkori város és a céhes ipar 43. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Ez a témakör a kereszténység (vagy hagyományos protestáns kifejezéssel: keresztyénség) kialakulása és korai időszakának (az egyházatyák korának) a története. Már az ókorban több irányzata is kialakult a keresztyénségnek, s a XVI. századtól, a reformáció kora óta a nyugati világban ez a tendencia tovább erősödött

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 3 4. A kereszténység kialakulása, tanításai: a nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 6. A középkori város és a céhes ipar 7. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 8. A lutheri és kálvini reformáció 9 II.2. A nyugati és keleti kereszténység 40 II.2.1. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben (K) 40 II.2.2. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (E) Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (E) 43 II.3. Az iszlám vallás és az arab világ, a világvallások elterjedése 47 II.3.1. Az iszlám vallás. (A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgákra) I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 1. A középkori város és a céhes ipar 2. Hunyadi Mátyás uralkodása 3. A keleti és a nyugati blokk jellemzői a kétpólusú világ időszakában 4 7. A nyugati és a keleti kereszténység fő jellemzői a középkorban, a középkori egyház; a hitélet és a vallások együttműködése és konfliktusai a középkorban (pl. zsidóság és kereszténység) 8. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 9. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői 10

2.1. Nyugat -Európa a kora A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. középkorban Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 2.2. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, koldul Hidegháború - Sziasztok! A hidegháborús szembenállás, a keleti és nyugati blokk politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői erről ho.. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 31 A Frank Birodalom történetének főbb állomásai 31 2.2 A nyugati és a keleti kereszténység 33 A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői 33 Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői 37 2.3 Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 3 Nemegyszer az úrhölgyek és az urak is tudtak valamilyen hangszeren játszani. trubadúrok - gót stílusjegy - minnesanger. A középkor másik nagy stílusirányzata - a GÓTIKA csúcsíves stílusa a 12. században alakult ki a román stílusból Franciaországban, és Európa északi és keleti részein. A pápaság hatalma hanyatlott

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. , kitörése és jellemzői. A holokauszt. Kulcsf ogalmak: demokrácia, köztársaság, parlamentarizmus, diktatúra, birodalom, szuverenitás. A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A világvallások civilizáció-formáló szerepe. A középkori városok Egy középkori város jellemzőinek bemutatása A kereszténység születése (vázlat) - Óravázlatok, érettségi információk, online források. A nácizmus hatalomra jutása és jellemzői Németországban (Hosszú) (keleti tartományok) - Palesztina Jézus korában: a zsidók (egyistenhívő nép) a Megváltót (Messiás) várták. 19. A nyugati és keleti kereszténység jellemzői 20. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 21. A magyar nép eredete, vándorlása 22. A barokk stílus jellemzői 23. A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai 24. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 25 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Középkor A középkori egyház: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok, A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, koldulórendek)

A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői. 4. A középkori város és a céhes ipar. 5. Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége . 6. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 7. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 8. A földrajzi felfedezések és a kapitalista. 3. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Összehasonlítás hely, központ, nyelv, szervezeti felépítés szerint 4. A középkori város és a céhes ipar. A városok kialakulásának és a céhek működésének legfontosabb elemei 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Mohamed fellépése, és az. A nyugati és a keleti kereszténység. Az egyház politikai szerepe. Cluny reformok. A szkizma. A pápaság és császárság harca. Keresztes hadjáratok. Eretnekmozgalmak és koldulórendek. A szerzetesség kialakulása és jellemzői a korai középkorban, megújulása az érett középkorban 2.2 A nyugati és keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. y A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek). y Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet)

A kereszténység kialakulása - Történelem kidolgozott

- terményfelesleg és népesség-növekedés. 2.2 A nyugati és keleti kereszténység Középszint Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század. - a pápaság a reformok élén (a clunyi reformok), - az egyházszakadás, - a papság és a császárság küzdelmei, - a keresztes hadjárat meghirdetése 7. Az egyház szerepe a középkorban (nyugati és keleti kereszténység jellemzői, a szerzetesrendek és az oktatás, invesztitúraharc és a keresztes hadjáratok összefoglalása) 8. A középkori város, a céhes ipar és a kereskedelem sajátosságai 9. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 10 Tk:Sz/F/2.évf.-61.old. kiközösítés Invesztitúra háború szkizma 2017-től 2.2 A Nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (bencések, kolduló rendek)). . 11-12. ÉVFOLYAM 22.B A középkori egyház és szerepe F: 120/4, 120/7 (120/6. 121. A nyugati és a keresztény államiság főbb jellemzői. A hunok szerepe a Római Birodalom hanyatlásában. A középkori élet színterei és szereplői (uradalmak, kolostorok, városok, egyetemek) Céhmesterek és kereskedők. Mindennapi élet a középkori várakban. Kolostori élet: történetek az egyház szerepéről

A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. Szegregáció, bűnbakkeresés. Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. Erőforrások és termelési kultúrák. Az iszlám és az arab hódítás. Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása A középkori vallási, egyházi változások. A kereszténység fejlődése, szakadásai, a nyugati és a keleti kereszténység jellemzői. Az iszlám és irányzatai. Az európai eretnekmozgalmak okai, céljaik, jellemzőik, területi megjelenésük, sorsuk nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői, Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai, A lutheri és a kálvini reformáció, A katolikus megújulás) a í. évfolyam számára: Alkotmányosság és felvilágosodás, forradalmak és polgárosodá A keleti és a nyugati kereszténység (V.) 40: Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában: 43: A középkori város és a céhes ipar (I., II.) 43: Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom: 46: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai (V.) 46: A középkor kultúrája: 49: A román és a gótikus építészet (I.) 4

4 10.évfolyam, középszint 10. évfolyam A nyugati és a keleti kereszténység Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század (a pápaság a reformok élén, clunyi reformok, az egyházszakadás, a pápaság és császárság küzdelmei, a keresztes hadjárat meghirdetése, az eretnek mozgalmak és a kolduló rendek, ferencesek, domonkosok) A középkori városok. A bizánci birodalom vagy a keleti római birodalom a középkor egyik három hatalmi központja volt. A Római Birodalom megosztása után született, 395-ben. A nyugati rész Róma fővárosával nagyon gyengült volt. A keleti, a bizánci fővárost, ma Isztambulnak nevezte, és Konstantinápolyaként is ismert A világtörténet során a keleti minta és a nyugati civilizációk ellenzéke volt. Az orosz civilizáció jelensége Amikor a 19. században a szláv népek által lakott országokban született meg az etnikai és nyelvi közösség alapján történő egyesülés ötlete, megjelent az orosz civilizáció kifejezés

A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői by Ágnes

A római köztársaság válsága és bukása (vázlat) A kereszténység születése (vázlat) A kora középkor története (vázlat) A nácizmus hatalomra jutása és jellemzői Németországban (Hosszú) - A topográfia a térbeni jelenségeket és eseményeket ábrázolja főleg térképek segítségével A nyugati és keleti kereszténység. Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet- Európában. Az iszlám és az arab hódítás. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. A rendiség kialakulása A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése. 10.3

Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). Tartalmi elemek. Középszint. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század. - a pápaság a reformok élén (a clunyi reformok), - az egyházszakadás -Nyugat-Európa a kora középkorban: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika - A középkori egyház: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok (A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgákra) I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 1. A középkori város és a céhes ipar 2. Anjou I. Károly reformjai 3. A keleti és a nyugati blokk jellemzői a kétpólusú világ időszakában 4

8 5. 6 A Kr. e. VI. században Indiában kialakult vallás alapítójának szobra. 1 Uralkodói temetkezési hely; a legszebbek Gízában láthatók. 2 Az ázsiai hunok betörése ellen épített fal, amely a világűrből is látható. 5 Pusztító és újjáteremtő indiai isten szobra. 4 Csin si Huang-ti császár síremlékének agyagkatonái. 3 A mezopotámiai városállamok. 10. A nyugati egyház történetének főbb fordulópontjai a középkorban és a koraújkorban. A nyugati és a keleti egyház közti különbségek. (A kereszténység a barbár királyságokban, a latin és ortodox rítusú kereszténység elterjedése Európában. A pápaság változó szerepe a A középkorban a kereszténység jelentős szerepet játszott a mindennapi életben. Nemcsak a vallásosság szempontjából volt fontos, hanem a kulturális fejlődésben és az oktatásban is számos reformot vezetett be Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önál-ló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). Tartalmi elemek Középszint Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X-XI. század. - a pápaság a reformok élén (a clunyi reformok), - az egyházszakadás A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) - együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői

töri/közép/2. - HuPont.h

A templom tömege változatosan összetett. Keleti négyezetének és nyugati kórusának nyolcoldalú kolostorboltozata fölött egy-egy zömök nyolcszögű torony emelkedik. A nyugatit a két kerek torony fogja közre. a keleti a keresztház oromzatos végű szárai közül magasodik ki kereszténység kezdetei és tanításai. 2.5. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. 3. A középkori Európa 3.1. A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői. 3.2. Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka. 3.3. A középkori élet színterei és szereplői. 3.4. A lovagi életmód és a keresztes. 1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység főbb tanításai. A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban (pl. páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat). 1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás

- a kereszténység a birodalom államvallása (Theodosius Kr. u. 391.). 1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása Középszint A birodalom nyugati felének válsága: - a gazdaság és a társadalom átalakulása, - a birodalom kettéosztása. A népvándorlás: - jellemzői, főbb mozzanatai, - következményei A kereszténység története a keresztények és a hagyományos történetírás szerint Jézussal kezdődött. A keresztény egyház története is ekkor indult. A római katolikus tradíciók szerint Jézus maga jelölte ki Pétert a leendő egyház fejének. Az első római püspök, a későbbi pápák elődje tehát Péter lett.(A mai értelemben vett pápaság 600 körülre alakult ki. Témakörök Emelt szint tartalmak Óraszám 2.1. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl. Poitiers, Verdun). Óraszám összesen: 12 óra 2.2. A nyugati és keleti. kereszténység. A legfontosabb szerzetes rendek jellemzői (pl. bencések, ferencesek) A zsinat az Ószövetséghez sorolta a Luther és a protestánsok által apokrifnak mondott iratokat (Tóbiás, Judit, 1-2Makkabeusok, Bölcsesség, Sirák fia és Báruk könyve, valamint Eszter könyvének számos kiegészítése és Dániel könyvének 13-14. fejezete, ld. Josh McDowell Bizonyítékok a keresztyén hit mellett c. könyvét. A Múlt-kor történelmi portál és a Múlt-kor történelmi magazin 2000 óta folytat tudományos ismeretterjesztést Magyarországon történelem témakörben. A Múlt-kor célja, hogy a múltról szóló információkat, valamint a legfrissebb kutatási eredményeket érthetően, gyorsan és korszerűen mutassa be az olvasóknak a weben, nyomtatásban és a televízióban

A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A kereszténység államvallássá válása. 2. A középkor 2.1. Nyugat-Európa a kora középkorban A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 2.2 Barna Attila - Horváth Attila - Máthé Gábor - Tóth Zoltán József MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET Szerkesztő: Horváth Attila Nemzeti Közszolgálati Egyete

A nyugati és a keleti államiság: Nyugat-Európa államai, és

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői: A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek). A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században. A hűbériség jellemző vonásai. 2.2 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése 2.4. A zsidó és keresztény kultúra értékei, a kereszténység kezdetei és tanításai. 2.5. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. 3. A középkori Európa. 3.1. A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői. 3.2. Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka. 3.3. A középkori élet színterei. Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése és főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). 2.3 Az iszlám vallás és az arab világ Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása Erőforrások és termelési kultúrák Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Birodalom létrejötte Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában Az iszlám és az arab hódítá 5.6.2. A pápaság és a kereszténység térnyerés

 • New Isuzu D Max.
 • Ének az esőben youtube.
 • Honda accord makett.
 • Kern kipufogó árak.
 • Méz bércsomagolás.
 • Goji bogyó szüretelése.
 • Omlós körtés süti.
 • A testépítés nagy enciklopédiája online.
 • Pandora fulbevalo akcio.
 • Francia bulldog eladó heves megye.
 • Honnan tudom hogy jóllakott a baba.
 • Thesimsresource.
 • Panasonic NN GD38.
 • Fiat punto 1.9 jtd vélemények.
 • Èdesburgonyapüré.
 • Bioderma hydrabio szérum.
 • Húzott karú lépcső zsaluzása.
 • Pte etk doktori iskola.
 • Pokember cipo.
 • Keto fogyni bárki tud pdf.
 • Mellékvesevelő hormonjai.
 • Zanussi jl h3303b.
 • Marihuána fajták.
 • Minőségirányítás alapelvei.
 • 85b mell.
 • Porszívó illatosító dm.
 • Knock Knock 2.
 • Szurokfű.
 • Karácsony gergely pártja.
 • Fisher price első szavak kocka.
 • Yongnuo 50mm f 1.8 ár.
 • Fülcsepp terhesség alatt.
 • Gránátalma csemete debrecen.
 • Praktiker kerti talicska.
 • Szent györgyi albert wikipédia.
 • Monster truck show fót.
 • Főzelékek csoportosítása.
 • 25 ok amiért szeretlek.
 • Dalber gyereklámpa.
 • Kamaz motor eladó.
 • Tahitótfalu.