Home

Pszichológia szak tantárgyak

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák . A képzés célja viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására ha úgy érzed hogy majd pszichológiát akarsz tanulni javasolnám hogy valamilyen pszichológiás köynvet olvasgass, csak hogy szokd és megtudd ítélni tényleg érdekelne-e, mert ha majd oda kerülsz nyakon öntenek mindenféle szarral ami tök unalmas, nállunk egy féléves tantárgyként volt pszichológia de nekem nem jött be pedig elötte én is úgy voltma vele hogy érdekelne, az. TANTáRGYAK>>PSZICHOLóGIA: Jelenleg négy intézményben folyik pszichológusképzés: * Budapesten: ELTE BTK, Pszichológiai Intézet Tel.: 1 322-3815 A szak zárásaként, általában az 5. év végén szakdolgozatot kell írni, és azt megvédeni az államvizsgán..

Pszichológia szak - Felvi

Pszichológus szeretnék lenni

Affektív Pszichológia Tanszék; Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék; Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék; Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék; Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék; Kognitív Pszichológia Tanszék; Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék; Szociálpszichológia. Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet H-7624 Pécs, Ifjúság u.6. | +36-72/ 501-516 | pszichologia.btk@pte.hupszichologia.btk@pte.h Program, tanterv - Pszichológia BA. A képzés célja. Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor jártas leszel a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben. Olyan szakemberré válsz, aki mindezeket hasznosítani tudja, és szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek. Szabadon választható tantárgyak BBNSF81500 Logika I. 2 K 2 1, 3, 5 szv FI BBNSF80600 Logika II. 2 K 2 2, 4, 6 szv FI BBNSF80900 Bioetika I. 2 K 2 1, 3, 5 szv FI BBNPS01200 Általános pszichológia 1. BBNPS01100 f 3 K2 1k PS BBNPS01500 Általános pszichológia 1. BBNPS01200 f 3 Gy 2 1 k PS BBNPS02200 Fejlődéslélektan 1

A pszichológia tudományának alapjait a 3 éves Pszichológia BAalapszakon sajátíthatják el hallgatóink. Már ezen a szinten is nagy hangsúlyt fektetünk az értelmiségi hivatásra való felkészítésre, amely a pályaszocializáció-stúdiumok keretében válik lehetővé. A BA képzés jelenleg nappali és levelező munkarenden folyik Elérhetőség; Cím: Pszichológiai Intézet 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Levelezési cím: Pszichológiai Intézet 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefon: (52)512-900. Pszichológia szak egyetem es PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6-12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével A pszichológia szak tárgyai a viselkedést, az érzelmeket, a kognitív folyamatokat és az ezeket befolyásoló tényezőket vizsgálják különböző szempontokból. A pszichológia sokoldalú tudományág, amely a természettudományban, a társadalomtudományban, az orvostudományban, és a humántudományokban gyökerezik, illetve.

A 100/1997.(VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról . Az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó nyilvánosságra hozandó anyagok itt találhatóak meg.. Figyelem! Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 A pszichológia alapképzési szak tanterve a Debreceni Egyetemen. A szak képzési és kimeneti követelményei. A pszichológia alapszak kreditlistája a 2006-2016 között felvételt nyert hallgatók esetén. A pszichológia alapszak kreditlistája a 2017 és 2018 szeptemberében felvételt nyert hallgatók eseté Az alapképzés felsőbb évfolyamain mód van a pszichológia alkalmazott területeivel való elmélyültebb ismerkedésre, a klinikai pszichológiai, az egészségpszichológiai, a munka- és szervezetpszichológiai, neveléspszichológiai és a tanácsadás pszichológiájába bevezető tantárgyak keretében PSISPENK Kötelező tantárgyak,BTK Előadás 2 óra,koll ++ 0: PSISPENSZ Szabadon választható tantárgyak,BTK Előadás 2 óra,koll ++ 0: psipszsza PSI Pszichológia N szak; Teljesítendő:min. 209k: PSI010 Pszichológiai alaptárgyak;teljesítendő min. 56k: PSI0121 Általános lélektan I

Bethlen Gábor Kollégium

Pszichológia - Tref

 1. Elérhetőség. Telefon: +36 1 482 5000. Sajtó: sajto@uni-corvinus.hu. Tanulmányi ügyek: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu. Informatikai segítség: helpdesk@uni-corvinus.hu Neptun gyűjtőszámla 11784009-22229913Másolás Neptun EUR gyűjtőszámla: 11763842-00687881Másolá
 2. Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. gyógypedagógia mesterképzési szak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak
 3. Követése elősegíti, hogy a hallgató a szak előírt képzési féléveit, az előírt időre elvégezze. Letöltés: l. a tantervek menüpont alatt. 2020.07.09
 4. Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2018 JÚLIUS - 2019 FEBRUÁR. I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai, mérése, fejleszthetősége, klasszikus és modern elméletei 2. Az intelligencia genetikai és környezeti.
 5. A BME Pszichológia mesterképzés Munka- és szervezetpszichológia és Kognitív pszichológia specializáció - kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializációinak egységes a felvételi követelmény rendszere.. A felvételi eljárás írásbeli (20 pont) dolgozat leadásából és online térben történő szóbeli (25 pont) vizsgából, elbeszélgetésből áll
 6. Szegedi Tudományegyetem,BTK Bölcsészettudományi Kar,Pszichológia Tanszék (BTK),Egyetemi szintű alapképzés,2006.09.13 13:20:28. Pszichológia AN (.PS01_N) Oklevél - Diploma:pszichológus (a szakirány megjelölésével) (és pszichológia szakos tanár),Nappali tagozat,210 kredit/creditpoints, 10 félév/semesters,tanári, nem.

A szakirányú továbbképzés 2020 őszén nem indul! Várható meghirdetése 2021. A képzés célja. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a tudományok rendszerében. x. Speciális gyógypedagógiai ismeretek megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: Gyógypedagógiai pszichológia

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos - a veszélyhelyzet miatti - aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!. A 2021/22-es felvételi eljárás során meghirdetett sportágak - Az angol nyelv és kultúra tanára szak felelose:˝ Dr. Ajtay-Horváth Magda foiskolai tanár˝ - A magyartanár szak felelose:˝ Dr. Petho József f˝ oiskolai tanár˝ Kreditkövetelmény: angol magyar szakdolgozat tanári felkészítés szabadon választható szak-módszertanok pedagógia-pszichológia gyakorlat 91 k 91 k 8 k 16 k 28 k 54. 1 Pszichológia mesterképzési szak Kód: PSYTANM1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: :34:26 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: :33:33 A végzettség megnevezése: okleveles pszichológus Tagozat: Nappali. Képzési szint: MA/MSC Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4. Tantermi órák száma: Gyakorlati képzés: %

Pécsi Tudományegyetem Felvételi olda

a szak előtanulmányi rendje, azaz a szak mintatantervében szereplő tantárgyak előkövetelményeinek összessége szabja meg. A mintatanterv és az előtanulmányi rend szerinti haladás az órarendtervezés szempontjából is indokolt, mivel a félévek órarendje tanévenként ugyanazon szerkezetben készül. Így az ajánlot Inger-válasz pszichológia, melynek lényege, hogy a viselkedés, kondicionálás által alakul ki.Azaz a megfelelő ingerre a tanult válaszreakciót adjuk. Ezen pszichológiai paradigma John B. Watson nevéhez fűződik. A behavioristák szerint az introspekció (önmegfigyelés) nem kielégítő egy tézis, vagy elmélet megalapozásához, a hiteles válaszokat objektív külső.

Tantárgyak Kontakt-óra Saját munkaóra Kredit Vizsg a típusa 1. félév (alapozó) 1. A pszichológia biológiai alapjai* 16 104 4 v 2. Általános pszichológia* 16 104 4 v 3. Rendszerszemléletű képelemzés 1. 16 104 4 Tanári szak azonos tanári szakképzettség birtokában - pedagógia-pszichológia egység tantárgyleírások - összefüggo szakmai gyakorlat˝ tantárgyleírások következo˝ tartalom szabadon választható tantárgyak szabadon választható tantárgyak leírásai.

Tantárgyak - BME Ergonómia és Pszichológia Tanszé

7 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben A pszichológia története a felsőoktatásban több mint száz éves múlttal bír, önálló egyetemi szakként azonban az 1960-as évek elején kezdték oktatni az ELTE BTK-án Pszichológia szak egyetem es PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6-12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével A szociális munka alapképzési szak (BA) képzési ideje: 6+1 (terepgyakorlati) félév. A szigorlatok száma kettő, ezek tárgya a pszichológia és a jogtudomány. Tanulmányaik végén a diákok szakdolgozatot készítenek, majd ezt követően záróvizsgát tesznek, komplex szóbeli vizsgán tanúsítják szakmai. 10IQ Mentálhigiéné specializáció 7. Pszichológia SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK SPECIALIZÁCIÓI. Iskolai szociális szolgáltatások. Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék NV. 199 Nevelésszociológia 5 40 vizsga 7. előadás Nev.tud. N

A képzés során a tantárgyak egy része egymásra épül, bizonyos tantárgyak felvételéhez szükséges egy vagy több tantárgy korábbi teljesítése. Ez az un. előkövetelmény, azaz egy adott tantárgy, tantervi egység felvételéül előírt teljesített tantárgy. Az előkövetelmények teljesítését a szak előtanulmány Fizikus mesterképzési (MSc) szak; Matematikus mesterképzési (MSc) szak; Számítógépes és kognitív idegtudomány (Kognitív tanulmányok) (MSc) szak; Doktori képzés. Fizika PhD; Matematika PhD; Pszichológia PhD; Szakirányú továbbképzés. Reaktortechnika; Operációkutatás; Szakdolgozat, diplomatéma kiírások; PhD téma. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK a képzés csak Budapesten indul Az ideális jelentkező: ψ érdeklik az emberek, nyitott és megértő, ψ képes és kész kapcsolatot teremteni másokkal, jól kommunikál, ψ társas helyzetekben képes az együttműködésre, ψ reális önismerettel rendelkezik és motivált saját szakmai önképzésére Tantárgyak megnevezése Típus Jelleg 1. 2. 3. 1. félév Pedagógia K Pedagógia 2/v/2 Kötelezően választható KV Pszichológia 2/f/2 Pszichológiai blokk Összes félévi 4/1v/1f/4kr 2. félév Pszichológia K Pszichológia 2/v/

szabadon választható tantárgyak: 0 0 C 0 mindösszesen: 21 78 31 német nemzetiségi szakirány tárgyai 6 26 B 10 német nemzetiségi szakirány mindösszesen: 21 80 29 1. félév Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2019. 2. félév 3. félév 4. félé KIBERBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK . - a teljesített tantárgyak hitelesített nemzetközi jog, államtan, közgazdaságtan, szociológia, politológia, pszichológia, vezetés- és szervezéselmélet. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező.. filozófia, pszichológia, egészségügyi gazdálkodási ismeretek. Annak ajánljuk, aki. érdeklődik a természet- és társadalomtudományok iránt, könnyen teremt kapcsolatot másokkal, szeret mozogni, tornázni, sportolni, szeretne részt venni a gyógyításban, szívesen segít másoknak. Mivel foglalkozik a gyógytornász Pszichológia és személyiségfejlesztés I. mt 201 v 3 201 f 3 6 6 Pedagógiai-pszich.i előképzés összesen 10 10 Mérnöktanár (MA) szak BSc közlekedésmérnöki szakképzettségre építve Tantárgyak Tan-szék Félév - heti óraszám (ea-tgy-lab) - számonkérés módja** - kreditpont 5. 6. 7. 1. (ősz) 2. (tavasz) 3. (ősz) 4

Év: ANA: Első helyen jelentkezők: Felvettek: Ponthatár: 2018: 69: 57: 389: 2017: 93: 81: 390: 2016: 106: 84: 400: 2015: 144: 117: 408: 2014: 160: 112: 42 Óvodapedagógus szak - 180 kreditpont Nappali + Levelező tagozat Sárga háttérszínnel, vastagítással jelöltek ismeretkörök, nem tantárgyak I. modul II. modul III. modul IV. modul V. modul VI. modul e Gyermekirodalom k Pedagógia, Pszichológia, Társadalomtudomány, Informatika: 39 kredit heti óraszám félév - zárás kredit.

Órarend (2007/2008 1

a pszichológia tantárgyak tantárgyi programjainak kidolgozásában való folyamatos tananyagfejlesztés kutatásokban való részvétel Büntetés-végrehajtási nevelő (BSc) szak indításához szükséges alapdokumentumok kidolgozásában való részvétel új tantárgyak tantárgyi programjainak kidolgozás Bölcsész keddek - Online nyílt nap sorozat a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán Szak neve: Egészségpszichológia mesterképzési szak (MSc) több mint 50%-ának érdeklődése azonban - felmérések tanúsága szerint - az egészségügy és a klinikai pszichológia irányába mutat. Az egészségpszichológia mesterképzés azon a területen, abban a közegben zajlik, ahová a hallgatók érdeklődése irányul. ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK Érvényes: 2020/2021/1 félévben kezdők számára szociológia, pszichológia, politológia, szociálpszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet) 15-25 kredit. 8.2. Idegennyelvi követelmény Kötelező tantárgyak 30 30 30 30 10 11 141 KG00025NMBB Bevezetés Tantárgyak. Navigáció. Kezdőlap Képzés: Alkalmazott közgazdaságtan (BA) szak Építőmérnöki szak (BSC) Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak Kommunikáció és médiatudomány alapszak Műszaki menedzser (BSc) szak Nemzetközi gazdálkodási (BA) szak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA Pszichológia mesterszak MA.

Szakon közös főbb tantárgyak: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, büntető eljárásjog, kriminalisztika, kriminológia, pszichológia, lőkiképzés, intézkedéstaktika. Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet: Migrációs szakirány (civil képzés) Levelező munkarendű képzés Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia ismeretkör Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - magyar nyelv és irodalo Szak neve: A képzésért felelős kar: Informatikai képzési terület Üzemmérnök-informatikus: Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Jármű-üzemmérnök: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Ka Szlavisztika mesterképzési szak. Nappali tagozat. Felvételi vizsga: szóbeli. A szóbeli felvételi vizsgán a jelölt - a hozott és figyelembe vehető kreditek számának és szakmai tartalmának (tantárgyak) megfelelően - számot ad korábbi tanulmányai során megszerzett szlavisztikai ismereteiről közösségszervez ő, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsem ő- és kisgyermeknevel ő alapképzési szak. 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehet ők figyelembe továbbá: azok a

a csecsemŐ- És kisgyermeknevelŐ szak Óra- És vizsgaterve 2017 ŐszÉtŐl, nappali tagozat 7 a csecsemŐ- És kisgyermeknevelŐ alapszak Óra- vizsga És kreditterve - nappali tagozat (heti óraszámokkal) pszicholÓgia, pedagÓgia kredit ∑55 i. félév ii. félév iii. félév iv. félév v. félév vi. félév elŐfeltÉte Szociális munka AZ ABSZOLVENS PROFILJA: A szociális munka területén végzett tanulmányok olyan feltételeket teremtenek, melyek lehetővé teszik a modern elvárásoknak megfelelő szakemberek létrehozását. Az oktatási intézmény olyan szociális munkásokat képez, akik később terepmunkát végezhetnek, specializált szervezetekben és intézményekben végezhetnek munkát. A Szegedi Tudományegyetem honlapja. Hírek, információk jelentkezőknek, hallgatóknak, munkatársainknak és partnereinknek

N_eg10 Pszichológia I. Általános pszichológiai ismeretek. A pszichológia biológiai alapjai és a pszichológiai fejlődés leglényegesebb vonásai. Érzékelés, észlelés, emlékezés, képzelet, tanulás, gondolkodás, motiváció, érzelmek, személyiség, stressz. N_eg11 Pszichológia II. (Fejlődés- és személyiség lélektan Pszichológia: Általános és neveléslélektan, Életkorok pszichológiája. Egészségtudományi ismeretek: Mentálhigiéné, Alkohol- és más drogfogyasztásának megelőzése, Egészség-pszichoszociológia. Informatika és statisztika: Informatika és statisztikai alapfogalmak. Választható tantárgyak

Órarend (2013/2014 1

Pszichológia - Felvi

Órarend 2020-2021 - Pszichológia és Neveléstudományok Ka

 1. Pszichológia Intézet letöltési anyagai; Szakirányú továbbképzés - Szak. továbbá képesek a 'dráma és tánc' tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására..
 2. Szociális munka szak - 210 kreditpont (A színes háttérrel jelöltek ismeretkörök és nem tantárgyak) 6. félév Nappali és Levelező tagozat Kredit Követelmén y 7. félév Választható tárgyak nincs meghatározott félév 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév Szociológia tudományok Közgazdaságtudományo
 3. A szak két területen nyújt specializált képesítést (30-40 kredit). A tudomány kognitív modelljei (Cognitive Models of Science) specializáció által kínált tantárgyak a következők: tudományelmélet, kognitív mozgalom a tudományfilozófiában, a tudományos gondolkodás történeti rekonstrukciója
 4. Központi szám: +36(1)432-9000 1441 Budapest, Pf.: 60. Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82. rtk@uni-nke.h
 5. Angol nyelvtanár szak (Közgazdaságtudományi Egyetem, TFK) Orosz-történelem szakos tanár (ELTE-TFK) Aerobic sportedző (Fitness Company-2010) Iroda: C307 Egressyben tanít: 2016- Csoboth Zita Beosztása: közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató Tanított tantárgyak: német nyelv, masszázs elmélet és gyakorla
 6. t szak függvényében. Az értékelés tárgyát képező kompetenciák • A pszichológiai alapfogalmak megfelelő használat
 7. A TANÍTÓ SZAK ÓRA- ÉS VIZSGATERVE, NAPPALI TAGOZAT, 2018 ŐSZÉTŐL SZOMBATHELYEN 5 8. Az alapképzés jellemzői 8.1. Szakmai jellemzők 8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: ‒ társadalomtudományok, pedagógia, pszichológia, informatika 44-55 kredit
Jelenlegi tanáraink - Ady Endre Elméleti Líceum

ELTE PPK Pszichológiai Intéze

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett - vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű - végzettséggel rendelkezik.A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni Egészségügyi gondozás és prevenció szak. Szerkesztés. Alap tárgyak. Alapozó modulok Társadalomtudományi alapok Filozófia. Ált. és egészségügyi etika. Klinikai pszichológia alapjai. Kutatásmódszertan. Mozgásszervi megbetegedések klinikuma. Neurológiai megbetegedések klinikuma A Pécsi Tudományegyetem, Magyarország első egyeteme, 20 000 fős hallgatói létszámával, 10 karával hazánk egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye 1974 óta dolgozom a felső oktatásban, (Zrinyi Miklós Katonai Akadémia, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola) elsősorban az alkalmazott pszichológia különböző területeit kutattam és tanítottam alapképzési szak. A belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján az alábbi három területről legalább két területen 10-10 kredit szükséges: - jogtudományi és igazgatási ismeretek; - társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális antropológia)

Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intéze

 1. Alapképzési szak kkk-ja szerinti szakmai ismeretek 142 175 31 40 1. KMEMA12MNC Matematika I. 5 6 3 2 0 é 6 TMPPS1ONNM Pszichológia és személyiségfejlesztés I. 5 3 3 0 2 v 3 A választható szakterületi tantárgyak választéka a M űszaki menedzser BSc szak differenciált szakmai ismeretek moduljai alapján Kötelez ően.
 2. - A feltételekkel elfogadott alapszakok: a pedagógia és a pszichológia alapszak, az emberi erőforrások alapszak, főiskolai szintű pedagógus végzettség, bármely szakos egyetemi végzettség, A képzési idő (a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő) nappali és levelező tagozaton 4 félév
 3. Mintatanterv pszichológia mesterképzési szak; Fejlődés- és Klinikai gyermekpszichológia specializáció (nappali munkarend, 4 félév, 120 kredit: 106 kredit kötelező szakos + 8 kredit kötelezően választott szakos + 6 kredit szabadon választható) Érvényes: 2020/2021. tanévtől Tantárgy Féléve
 4. TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 2013. SZEPTEMBERTŐL 7 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE (MINTATANTERV) PSZICHOLÓGIA heti 14 félévóra Kredit 12 I. félév II. III. IV. V. VI. ELŐFELTÉTEL KBN06A01 Bevezetés a pszichológiába 2 2+0 k - ÓN06A01 Csoportos ped. gyakorlat 1 20.
 5. a pszichológia alapképzési szak, Gazdaságtudományok képzési területről: az emberi erőforrások alapképzési szak, Társadalomtudomány képzési területről: a szociológia alapképzési szak, a politológia alapképzési szak, az informatikus könyvtáros alapképzési szak, a kulturális antropológia alapképzési szak
 6. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. Általános pszichológia Általános pszichológia 2020 Civil és demokrácia tanulmányok Család és jog Családszociológia Csoport szociális munka Csoport szociális munka 2019 Csoport szociális munka 2020 Csoport szociális munka labor Ellátottjogi képviselet Érzékenyítő terepgyakorlat nappal

Program, tanterv - Pszichológia BA - ELT

 1. TMPPS31NLM Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1. 12 4 12 0 0 v 4 2. 6. TMPPS42NLM Pszichológia és személyiségfejlesztés II/2. 6 2 0 0 6 f 2 5. 7. TMPNT11NLM Neveléstan I. 6 2 3 3 0 f 2 8. TMPNT22NLM Neveléstan II. 6 2 6 0 0 v 2 7. Kód Tantárgyak Mérnöktanár (MA) szak levelez.
 2. (a PEDKONO01 - Osztatlan tanári pedagógia-pszichológia modul és a TANTANM150.40.2 - Tanári mesterképzési szak időterve alapján) Osztatlan tanárképzés pedagógia-pszichológia modul Tantárgy Felelős oktató A tantárgyért felelős szervezeti egység 1. PNKO0101 Ember és gyermekismeret Dr. Láng András BTK PI 2
 3. Óbudai Egyetem Mérnöktanár (MA) szak levelező tagozat BSc könnyűipari mérnök képzésre építve Sorsz. Kód Tantárgyak Kredit Félévi óraszám (ea - tgy - lab), számonkérés ill. követelmény módja (v, sz, f), kreditpont 0. (tavaszi) félév 1. (őszi) félév 2. (tavaszi) félév 3. (őszi) félév 4. (tavaszi) félé
 4. tegy 3 milliárd forintot nyert az intézmény vállalati partnereivel
 5. t az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vo-natkozó KKK 8. pont-jában megadott isme-retkörök alapján félévek tantárgy szá-mon
 6. A választott szak profiljának megfelelő tantárgyak, amelyek esetében figyelembe veszik a különböző tantárgyversenyek és tesztek eredményeit a felvételi jegy kiszámítása során: Az egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szakok esetében: magyar nyelv és irodalom, pszichológia

Médiumpedagógia szak Pécsett A Pécsi Tudományegyetemen új szak, a médiumpedagógia létrehozásán dolgozunk. A munkát két éve kezdtük el a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetében, s az Egyetemi Tanács 1999. novemberi jóváhagyása után adtuk be akkreditációs kérelmünket. Röviden ismertetjük terveinket Szegedi Egyetem, bölcsésztudományi kar, pszichológia szak (2006) - pszichológus, klinikai pszichológiai szakirány Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hadtudományi doktori iskola, katonapszichológiai tudományszak (2009) - doktor (PHD) fokozat Oktatott tantárgyak: Általános Lélektan I. Kriminálpszichológia Szakmai. Pszichológia szak (Szegedi Tudományegyetem, 2011) Szakmai tevékenység. 2014- Női Vízilabda Válogatott - Erőnléti edző Oktatott tantárgyak - Csoportos Fitness Instruktor gyakorlat - Step- és dance aerobik - Gimnasztika. Darázs Bernadett Szakágvezető, oktat.

Pszichológia BA - Károli Gáspár Református Egyete

 1. tatantervben a kötelező tantárgyak azok a követelmények, amiket
 2. t az egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szakok esetében: magyar nyelv és irodalom.
 3. Széchenyi István Egyetem Műszaki szakoktató (informatika) (BSc) szak Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai Nappali tagozat és Villamosmérnöki Intézet JÁI - Műszaki szakoktató (informatika) (BSc) szak - 44. Kötelezően választható tantárgyak (Választható differenciált pedagógiai tananyag): ssz. kód megnevezés heti elm
 4. TPSZI1N Pszichológia 1. TBPSZ1N 1 1 gy 2 K P Pinczésné dr. Palásthy I. Tantárgyak Tsz. IV. V. VI. St. VII. VIII. A tanítás informatikai és matematikai alapjai (12 Molnár-Tamus Viktória Ismeretkör 1. Tanító szak - nappali tagozat 2020. TKTTP1N Természetismeret tantárgy-pedagógia 1. — 1 2 k 3 K T Juhász M. Tünde.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2018 Kód Tantárgyak Elő-felté-telek Félévek Tantárgyfelelős I. II. III. IV. Kötelező témacsoportok K Közigazgatási vezetési ismeretek 4 kr FPKOZ1 Magyarország alkotmányos alapjai 5+0 k 2 Dr. Eged Alice FPKOZ2 A közigazgatás felépítése, működése, szabályai 5+0 k TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN (BA, Pü/SZv, szak) Angol MSc képzés Banküzemtan Beruházási és finanszírozási döntések Haladó vállalati pénzügyek Gazdasági pszichológia Integrációs ismeretek Környezetgazdaságtan Makroökonómia Mikroökonómi Osztatlan Tanári szak Kötelezően választható tantárgyak - Pedagógiai rendszerek tantárgyának oktatási anyagai Kurzusok keresése: 2019/2020/2 - Köt vál. tantárgyak - Pedagógiai rendszerek - TE-OTN-PMT-KVPD 1. A pszichológia tudománya - a pszichológia tárgya, módszerei, megközelítési módjai - a pszichológia elméleti problémái és dilemmái - a pszichológia rövid története, legfontosabb elméleti irányzatai - a pszichológiai szakágak 2. A pszichológiai funkciók: a megismerés folyamatai A szak egyaránt felvehető első- és második tanárszakként. A képzés a filozófia, kulturális antropológia, szociológia, politológia és pszichológia területéről meríti anyagát. Ezáltal meghaladja a szűk diszciplináris kereteket, és szerves, átfogó társadalomtudományi tudást ad a tanári végzettség mellé

Levelező műszaki szakoktató szak - hagyományos képzés. Tantárgyak: (letölthető pdf dokumentumok) Természettudományi alapismeretek: Matematika II. Matematika III. Pszichológia és pedagógia: Pszichológia I. Pszichológia II.. A szak képzési programja 2018-ban tanterv (4 féléves) (Debrecen) A tantárgyelismerési formanyomtatványt minden más dokumentációval együtt (indexmásolat, motivációs levél másolat) április 20-ig lesz lehetőség benyújtani Szak Mintatanterv Tantárgyleírás Szakdolgozati útmutató; 4. tanari felkeszites (pedagogia-pszichologia) 4. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) 5. anyanyelvi ismeretek (kriteriumkovetelmeny minden osztatlan tanarkepzesi szakon) 5. Anyanyelvi ismeretek (kritériumkövetelmény minden osztatlan tanárképzési szakon Pszichológia felvételi előkészítő. Varga Bernadett - pszichologia@hali.elte.hu. Konzultáció: hétfő, 14.00 - 15.00 (PSZICHOLÓGIA ELTE-BTK ) * Megjegyzés: Az ELTE és a KLTE követelményei azonosak A nottingham-i Trent University Lovas pszichológia és Sporttudomány szakán a lovak és az emberek közötti kapcsolatot, valamint a lovak viselkedését kutatják és oktatják

DE Pszichológiai Intéze

Mérnöktanár mesterképzési szak TANTERVE. BSc műszaki szakoktató szakképzettségre építve. Nappali tagozat. valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a. A Vezetés és szervezés szakhoz tartozó szakterületek, tantárgyak, amelyekből a szak felépül alapvetően két részből áll: Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek: marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan. Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akiket érdekel a mozgás- és fizioterápiával való gyógyítás tudománya; jó fizikai képességekkel, nagyfokú empátiával.

Pszichológia Szak Egyete

Mérnöktanár (MA) szak levelező tagozat BSc gépészmérnök képzésre építve ea: TMPPA12NLM: A pedagógia alapjai 6 0 0 v 2. 2. TMPPS12NLM: Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1. 9 0 0 v 3. 3. A kötelezően választható szakterületi tantárgyak választéka A szabadon választható tantárgyak választéka. testnevelési, 8 kredit a vizuális óvodai nevelést megalapozó tantárgyak tanulására. A gyakorlati képzés 26, a szakirányok és specializációk 33, a szakdolgozat teljesítése 10, és a szabadon választott tárgyak 9 kreditet érnek. Óvodapedagógus Ba szak óra- és vizsgaterve Nappali és levelező tagozat Érvényes: 2017

Pszichológia szak > McDaniel College BudapestMcDaniel

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Stratégiai Marketing és Toborzó Iroda. 7624 Pécs, Szigeti út 12., I. emelet +36 72 536001 / 31129 (8:00 - 16:00 tanÁri szak: az alapkÉpzÉsi És a mesterkÉpzÉsi szak pedagÓgia- pszicholÓgia modul tanterv

Oktatási Hivata

MATEMATIKA alapképzési (Bachelor) szak INDÍTÁSÁRA irányuló kérelem A matematika-X szakos tanári szakirányban kötelezően elvégzendő 10 kreditnyi, a pedagógia-pszichológia modulhoz tartozó tárgy programját és oktatóinak adatlapját külön melléklet (lásd IV. kötet) tartalmazza. 2. Tantárgyi programok; Lásd II. kötet. 3

 • Póthajas fonás.
 • Mesterlövészek.
 • Hyundai santa fe 2013 gyakori hibák.
 • Peking területe.
 • Csavaros fog árak.
 • Érintőképernyős pénztárgép árak.
 • Koszorúslány angolul.
 • Booking flamingo.
 • Windows Photo Gallery 2019.
 • Vonat franciaország.
 • Csíz fióka.
 • Festék eltávolító.
 • Közös képviselő hűtlen kezelés.
 • Interjú a vámpírral tartalom.
 • Nutellás piskótatekercs.
 • 2020 évi xlvi törvény.
 • Bab allergia tünetei.
 • Taya Kyle remarried.
 • Mom park utazási iroda.
 • 2020 as labdarúgó európa bajnokság helyszínek.
 • Bélelt vadász mellény.
 • Láb csont fájdalom.
 • Honda crv színek.
 • Autós játékok telefonra.
 • Újszülött babaruha csomag.
 • Supra for sale eu.
 • Youtube végre otthon teljes film.
 • Transzformátor feltalálása.
 • Baba támogatás 2020.
 • Palapa.
 • Utazás a föld középpontja felé rajzfilm.
 • V1 rakéta.
 • Fogmosás este.
 • Lapos has gyorsan.
 • Ford Escort.
 • Közgazdaságtan alapjai.
 • Consulate bej mfa gov hu.
 • Olcsó jdm autók.
 • Gilda opera.
 • Sárvár lovaskocsizás.
 • Thaiföld magyar idegenvezetés.